รายการในจังหวัด พะเยา 219 คัน จากทั้งหมด 8,960 คัน